MijnGeldzaken.nl maakt gebruik van cookies – Klik voor meer informatie Accepteren

Vragen over belasting

 Alle vragen

7 Tips bij doen belastingaangifte

U dient uw inkomstenbelasting aangifte over het jaar 2022 voor 1 mei 2023 in te dienen. Dat gaat volledig online. Doe op tijd aangifte. Te laat aangifte doen betekent namelijk een boete van minimaal 385,-. Hebt u nog geen DigiD zorg dan dat u die op tijd aanvraagt. Dit duurt enige dagen.

Bij  het doen van de aangifte voor de inkomstenbelasting is er eigenlijk niet zo heel veel voordeel meer te behalen. De meeste maatregelen om belastingvoordeel te behalen had u moeten treffen in 2022. Gebruik daarom de aangifte van dit jaar ook om maatregelen te treffen die u vanaf 2023 te gelde kunt maken. Bekijk de bonustip onderaan de pagina om veel financieel voordeel te halen voor toekomstige jaren.  

Tip 1: Controleer de vooraf ingevulde gegevens van de belastingdienst goed!

 

De gegevens hoeven niet altijd te kloppen. Zo kan het zijn dat u een deel van de hypotheek niet voor de woning heeft gebruik. De belastingdienst ontvangt van de hypotheekverstrekker alleen het totale hypotheekbedrag en de betaalde rente. Bij uw belastingaangifte is alleen aftrekbaar het deel dat u nodig heeft voor de woning. In sommige gevallen dient dit dus handmatig aangepast te worden. Hou er trouwens rekening mee dat als u een eigen huis hebt dat bij de aangifte in 2023 u de WOZ-waarde met als peildatum 1 januari 2022 opgeeft.

 

Tip 2: Slim samen aangifte doen 

Doet u samen met uw fiscale partner aangifte? Maak slim gebruik van de mogelijkheid om de inkomsten te verdelen, het zogenaamde ‘verdeelscherm’. Dit is geïntegreerd in het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Met de verdeelmogelijkheid aan het eind van de aangifte kunt u het programma automatisch laten berekenen hoe jullie zo min mogelijk belasting betalen.

U hebt bijvoorbeeld € 80.000 op een spaarrekening staan. Uw partner heeft geen vermogen in box 3. Het is dan slim om een deel van uw spaargeld op te nemen in de aangifte van uw partner. Zo maakt u maximaal gebruik van het heffingsvrije vermogen dat als u samen aangifte doet 114.000 euro bedraagt. Doet u alleen aangifte dan is dit 57.000 euro. Bent u vorig jaar gescheiden? Dan mag u nog over heel 2022 belastingaangifte doen samen met uw ex-partner.

 

Tip 3:  Kijk ook eens naar andere aftrekposten dan hypotheekrente 

De hypotheekrenteaftrek wordt door de fiscus voor u ingevuld. Maar soms zijn er ook andere aftrekposten die u kunt opvoeren. Deze hebben meestal wel een minimum bedrag voordat u de mogelijkheid heeft om deze af te trekken. Vooral ziektekosten, studiekosten en goede doelen kunnen mogelijkheden bieden. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor speciale voeding, extra beddengoed en kleding, diëten en acupunctuur. Maar ook tandartskosten vallen hieronder als deze niet door u apart verzekerd zijn. De verzekeringskosten mogen hier niet meegenomen worden.

 

Krijgt u studiefinanciering? Dan mag u de studiekosten niet meer aftrekken. Volgt u een studie (voor een beroep) en hebt u geen studiefinanciering, dan zijn de studiekosten ook niet aftrekbaar. U kunt wel STAP subsidie krijgen.

  

Tip 4:  Maak altijd kopieën van persoonlijke aftrekposten 

De Belastingdienst controleert regelmatig 1 of meerdere van uw aftrekposten. Als de belastingdienst om een onderbouwing vraagt dan moet u deze tot uw beschikking hebben. U kunt deze ook in de digitale kluis van MijnGeldzaken.nl plaatsen. Dan heeft u deze altijd bij de hand.

 

Tip 5:  Goede doelen zijn aftrekbaar 

Een andere vaak vergeten aftrekpost zijn de giften. Alleen als die aan een zogenoemd doel met een anbi-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn geschonken. Contante giften zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar! Bij giften geldt een drempel van 1% van uw inkomen. Kiezen voor een periodieke gift is trouwens fiscaal veel gunstiger dan losse schenkingen. Bij periodieke giften aan het goede doel is het hele bedrag namelijk aftrekbaar. Check wel even wat een periodieke gift is bij de belastingdienst, want met een automatische overschrijving ben u er nog niet.

 

Tip 6:  Vragen om middeling 

Als uw inkomen sterk varieert per jaar dan kunt u middeling aanvragen. Uw inkomen wordt dan over 3 jaren gelijkelijk verdeeld. Zeker interessant voor ZZP'ers en bijvoorbeeld mensen die tijdelijk minder zijn gaan werken of eerder stoppen met werken. Indien er een belastingvoordeel is (drempel €545) dan krijgt u het verschil terug. Daar moet u wel wat voor doen! Deze middeling kunt u pas terug krijgen over de periode met een definitieve aanslag. Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

 

- U hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan.

- U hebt een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') gekregen.

- U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.

- U werkt als freelancer of als ondernemer.

- U hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).

- U bent minder gaan werken.

 

Tip 7:  Woning gekocht of hypotheek overgesloten in 2022

U kunt dan de bijkomende kosten aftrekken. Bij de Belastingdienst kunt u zien welke kosten dit zijn. Let op: Hypotheek rente kunt u aftrekken. Heeft u een nieuw huis gekocht met behulp van de overwaarde van een vorige woning? Het kan dan zijn dat u niet alle hypotheekrente mag aftrekken. Wat voor u geldt kunt u via deze tool van de Belastingdienst nakijken.

 

Tip 8:  Gebruik de aangifte in uw voordeel 

Gebruik uw huidige aangifte om een compleet financieel plan te maken voor uw situatie tot en tijdens uw pensioen. In MijnGeldzaken.nl (onafhankelijke website) maakt u met uw DigiD in 15 minuten een compleet financieel plan. Met professionele software wordt uw financiële toekomst berekend en ziet u waar voordelen te behalen zijn. U krijgt de beschikking over software die ook door financieel adviseurs wordt gebruikt. MijnGeldzaken won met deze website o.a. de Pensioenwegwijzer prijs. In MijnGeldzaken.nl krijgt u antwoord op vragen als: 

- Moet ik bijsparen voor mijn pensioen? 

- Hoe kan ik te betalen belasting voor de komende jaren minimaliseren? 

- Kan ik eerder met pensioen? 

- Kan ik en/of mijn partner minder gaan werken? 

- Heb ik het goed geregeld als ik (of mijn partner) kom te overlijden? 

- Is het verstandig om af te lossen op mijn huis? 

- Is het verstandig om een lijfrente te nemen? 

- Geef ik meer uit dan het gemiddelde volgens Nibud? 

- En nog veel meer......

 

Start HIER  met uw financiële APK en eerste plan. Gratis, veilig (aangemeld bij de AFM), onafhankelijk en aanbevolen door veel werkgevers en financieel adviseurs.

 

Start hier veilig en gratis met MijnGeldzaken.nl.

  Belastingtips 2022 voor 2023 aangifte

 Mijn ouders zijn op leeftijd, welke maatregelen kunnen zij nu treffen voor een fiscaal gunstige erfenis?

 Is het verstandig om een lijfrenteverzekering af te sluiten?

 Wat is een bijleenregeling?

 Hoe kan ik mijn belastingaangifte corrigeren?

Gratis huishoudboekje en financieel plan!

Maak een gratis account aan in het onafhankelijke platform MijnGeldzaken.nl.

GRATIS financieel plan

Start nu!