MijnGeldzaken.nl maakt gebruik van cookies – Klik voor meer informatie Accepteren

Vragen over hypotheek en wonen

 Alle vragen

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een hypotheek?

Ruim de helft van de Nederlanders laat zich bij het afsluiten van een hypotheek vooral leiden door de lage rente en kijkt niet naar zaken als looptijd, persoonlijke toekomst plannen en de kosten voor bijbehorende verzekeringen. Uitsluitend naar rente percentages kijken is echter niet verstandig. 

Sommige aanbieders hanteren allerlei slimmigheden, om hypotheken goedkoper en aantrekkelijker te laten lijken. Deze slimmigheden herkennen is belangrijk, zodat u een goede vergelijking kunt maken van de diverse offertes. Alleen dan kunt u de écht goedkopere hypotheek onderscheiden van de schijnbaar goedkopere hypotheek. U ziet hier de grootste valkuilen en hoe u deze kunt voorkomen: 

 

1. Vergelijk kosten en opbrengsten

Vergelijk alle kosten met alle opbrengsten van een hypotheekvoorstel. Hierbij moet u wel precies dezelfde uitgangspunten nemen. De uitgangpunten zijn: WOZ-waarde, verwacht rendement (spaarrente of beleggingsresultaat in de berekening gelijkstellen), afsluitkosten, maandbedrag verzekeringen en eventueel een depotstorting. Zo krijg u een beeld van de verschillen in hypotheekrente en overige doorbelaste kosten.

 

2. Onderscheid tussen maandlasten en woonlasten

Het is raadzaam om uw inkomsten en uitgaven gesplitst op een rij te zetten. Maak een duidelijk onderscheid tussen maandlasten en woonlasten. Een hypotheekverstrekker bedoelt met hypotheek maandlasten de kosten die u kwijt bent aan een hypotheek, terwijl woonlasten uw totale kosten zijn die u kwijt bent aan wonen. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook kosten van periodiek onderhoud meegeteld.

 

3. Risico’s

De rente is natuurlijk belangrijk. Maar het is vooral belangrijk of u onder alle omstandigheden in het huis kunt blijven wonen als u dat wilt. Stel dat u arbeidsongeschikt raakt? Kunt u dan de woonlasten blijven betalen? Als u deze namelijk niet meer kunt betalen, moet u het huis verkopen. De bank kan u in een dergelijke situatie dwingen om de woning met verlies te verkopen. U blijft dan mogelijk met een restschuld zitten. En u heeft geen huis meer. In MijnGeldzaken.nl evalueert u eenvoudig de gevolgen van de verschillende risico's op uw levenspad. Voer de hypotheek die u mogelijk wilt nemen in de Zandbak in. Evalueer daarna de gevolgen van deze hypotheek in het onderdeel Mijn Planning. Vergelijk daarbij de lang leven situatie met de risico scenario's als overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

 

4. Geen of weinig aflossing 

(aflossingsvrije hypotheek of een hypotheek met een aflossingsvrij deel) 

Maandlasten kunnen worden beperkt door een aflossingsvrije hypotheek te nemen. Het grote nadeel hiervan is dat geen eigen vermogen wordt opgebouwd, in tegenstelling tot andere hypotheekvormen. U hebt aan het einde van de looptijd een grote restschuld, terwijl de rente niet aftrekbaar is. Wilt u een dergelijke hypotheek, dan moet u zich bewust zijn van de gevolgen als u uw huis met verlies verkoopt. Er blijft dan dus een restschuld over.

 

5. Vergelijking met diverse rentevaste periodes 

De meeste mensen vragen diverse offertes aan wanneer zij een hypotheek nodig hebben. Het is verstandig om minimaal 3 verschillende aanbieders te vergelijken. Let dan goed op dat op elke offerte dezelfde rentevaste periode wordt aangegeven; het maakt nogal uit voor de maandlasten of gerekend wordt met een rentevaste periode van drie of van dertig jaar. 

 

6. Heel lage rente voor een korte rentevaste periode 

Sommige aanbieders, adverteren met kortingsacties voor de eerste rentevaste periode. Dit zijn lokkers om u als klanten te trekken. De financiële consequenties kunnen echter heel nadelig zijn wanneer de kortingsperiode is afgelopen: de maandlasten gaan omhoog, alleen de vraag is met hoeveel. Vaak krijgt u, zodra de rentevaste periode is afgelopen, te maken met tarieven die doorgaans boven het marktgemiddelde liggen. Gezien de kosten die gemaakt moeten worden om over te stappen naar een bepaalde geldverstrekker (notaris, afsluitprovisie, taxatie en tijd) zal de gemiddelde consument geneigd zijn om deze hogere rente te accepteren. De voordelen van de lage rente moeten dus op de langere termijn worden doorberekend, inclusief de kosten als u de hypotheek wilt oversluiten naar een goedkopere aanbieder ná de lage renteperiode. Pas dan weet u of u werkelijk korting krijgt. 

 

7. Vergelijken alleen op basis van rente (hybride, spaar- en beleggingshypotheek) 

Een hypotheek bestaat doorgaans uit twee componenten: een rentedeel en een aflossingsdeel. Het laagste rentepercentage is zeker niet altijd een garantie voor de laagste netto maandlasten. Dit kan worden veroorzaakt door het koppelen van een dure polis aan de lening. De beste vergelijking is dus om diverse hypotheken te vergelijken op basis van de totale kosten (rente en spaarbedrag/aflossing) over de totale looptijd en niet op basis van alleen maar rentetarieven.

Je bent niet verplicht de hypothecaire lening en de spaar- of beleggingspolis bij dezelfde aanbieder af te sluiten. Hierdoor kun je dus ‘shoppen’ bij een hypotheekpartij met de laagste hypotheekrente , een beleggingsmaatschappij met het beste te verwachten rendement of een spaarrekening met de beste voorwaarden, of een combinatie tussen deze twee. Met ingang van januari 2013 krijg je alleen hypotheekrenteaftrek als voor dat deel van de lening dat na deze datum erbij is gekomen daadwerkelijk in maximaal 30 jaar jaarlijks wordt afgelost.

 

8. Geen of een bescheiden overlijdensrisicoverzekering 

Wanneer u een overlijdensrisicodekking nodig heeft, maar de aanbieder deze niet verplicht stelt, kan het weleens zijn dat de aanbieder deze weglaat op de offerte. Dit is bijvoorbeeld bij Banksparen vaak het geval. Dat scheelt tientallen euro’s in de maandlasten, maar u bent dan niet verzekerd. Dit kan nare gevolgen hebben bij overlijden van u of uw partner. Vraag altijd goed naar alle voorwaarden en de werking in de praktijk. Sluit een dergelijke verzekering eventueel elders af, maar neem deze kosten wel mee in de gehele vergelijking.

 

9. Bij oversluiten een groter bedrag lenen 

De boete, die u mogelijk moet betalen wanneer u een hypotheek oversluit, kunt u het beste uit eigen middelen voldoen, dat is het voordeligst. Deze kosten zijn aftrekbaar. Als u deze boete opneemt in de nieuwe financiering moet u hiervoor een hogere lening afsluiten. Dat scheelt een bedrag inééns, maar de rente over het hypotheekdeel voor de financiering van de boete is niet fiscaal aftrekbaar. De aangifte wordt hierdoor complexer en u bent ook langer bezig met aflossen. 

Reken door of deze mogelijkheid werkelijk voordeliger is. 

 

10. Een hoger prognose-rendement op een beleggingshypotheek 

Hoe hoger het prognose-rendement, hoe lager de maandelijkse premie. Maar: “geboekte resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Wanneer een prognose te hoog wordt ingeschat (hoger dan 6%) moet u voorzichtig zijn. Tegenvallende rendementen kunnen leiden tot een restschuld aan het einde van de looptijd. 

 

11. Seniorenhypotheek

Veel senioren met een eigen woning hebben een flinke overwaarde (het verschil tussen de waarde van de woning en een eventuele hypotheek) op hun woning. Financiële instellingen (hypotheekverstrekkers) spelen in op de behoefte van senioren om extra financiële middelen ter beschikking te hebben. Het probleem is vaak dat er veel hypotheekvarianten bedacht en aangeboden worden die erg ingewikkeld zijn. Bovendien is de rente van dit soort "opeethypotheken" relatief erg hoog.

 

13. Eigen middelen inbrengen 

U kunt de netto maandlasten beïnvloeden door eigen middelen op verschillende manieren in te zetten, bijvoorbeeld door het hypotheekbedrag te verlagen of een extra storting in opbouwproduct te doen. Om een juiste vergelijking te maken is het verstandig om een hypotheek te kiezen op basis van het kale product, vóór het inbrengen van eigen middelen. Zodra deze keuze is gemaakt, kan over de eigen middelen nagedacht worden. 

 

14. WOZ-waarde lager inschatten 

Het scheelt aanzienlijk aan belasting, als bij de offerteberekening een lagere WOZ-waarde van uw woning wordt gebruikt. Door een lager eigenwoningforfait hoeft u minder aan belasting te betalen en is het totale netto lastenbedrag per maand dus lager. Na de overdracht van de woning ontvangt u de werkelijke WOZ-beschikking van uw gemeente. De daarop aangegeven WOZ-waarde kan hoger zijn dan de gehanteerde WOZ-waarde in de berekening van de hypotheeklasten. Let op dat de adviseur de juiste WOZ waarde hanteert in de berekening van uw totale woonkosten.

Let op dat de gemeente de WOZ-waarde redelijk berekend. Veel gemeenten vergelijken uw woning met andere verkochte woningen in de buurt en baseren daar de WOZ waarde op. Maar dezelfde woning in dezelfde buurt kan tienduizenden euro’s meer of minder waard zijn. Bijvoorbeeld omdat de woning in slechte staat is.

 

15. Hoge rentekorting op een langere rentevaste periode 

Ook hier geldt: bereken de korting door over de gehele duur van uw hypotheek. Houdt er rekening mee dat het vervallen van de korting aan het einde van de rentevaste periode betekent dat de maandlasten kunnen stijgen.

 

Bereken gedetailleerd uw persoonlijke situatie inclusief fiscale gevolgen in het platform MijnGeldzaken.nl. Het platform beschikt over professionele rekeninstrumenten die ook financieel adviseurs van banken gebruiken. Deze worden gratis aan u ter beschikking gesteld. Maak nu een account aan voor MijnGeldzaken.nl en bereken alles.  Start hier!

  Welke boete betaal ik bij het oversluiten van mijn hypotheek?

 Ik heb overwaarde op mijn huis, wat kan ik daarmee?

 Hoeveel hypotheek heb ik eigenlijk nodig om een huis te kopen?

 Ik wil mijn huis verkopen, maar weet nu al dat ik dan een restschuld over hou. Kan ik die meefinancieren in een nieuwe hypotheek?

 Kan ik goedkoop en vrijblijvend hypotheekadvies krijgen?

Gratis huishoudboekje en financieel plan!

Maak een gratis account aan in het onafhankelijke platform MijnGeldzaken.nl.

GRATIS financieel plan

Start nu!