MijnGeldzaken.nl maakt gebruik van cookies – Klik voor meer informatie Accepteren

Wet pensioencommunicatie naleefbaar

« Terug naar alle persberichten

Helder inzicht in de persoonlijke financiële situatie tot en tijdens pensioen!

Nijkerk, 21 oktober – FinBase geeft met het online platform MijnGeldzaken.nl invulling aan de voorgenomen wet pensioencommunicatie. Een landelijk netwerk van meer dan 30 onafhankelijke adviseurs hebben zich aangesloten bij het platform. Volgens de wet dienen werkgevers en pensioenuitvoerders, deelnemers meer inzicht te geven in hoe het pensioen op persoonlijk niveau uitpakt. Tijdens de, door Wijzer in Geldzaken georganiseerde, pensioen3daagse is hier veel aandacht voor. Met MijnGeldzaken.nl is het nu voor huishoudens mogelijk om een integraal beeld te krijgen van de persoonlijke financiële situatie.

Via stoplichten, grafieken en infographics wordt een totaalbeeld gegeven over de situatie nu en in de toekomst. Tips geven aan hoe de situatie tot en tijdens pensioen verbeterd kan worden. Waar nodig geven onafhankelijke adviseurs, in de online advieskamer, gebruikers advies. Dit advies kunnen consumenten beoordelen via Advieskeuze.nl. Een platform dat volledig wordt ondersteund door de Consumentenbond.

Invulling wet pensioencommunicatie

De wet pensioencommunicatie is in behandeling bij de tweede kamer. De staatsecretaris is voornemens om deze wet per 1 januari 2015 te laten ingaan. Het vereist van werkgevers en pensioenuitvoerders dat zij op deelnemersniveau antwoord geven op drie vragen met betrekking tot pensioen:

-       >Hoeveel heb ik?

-       >Is dat genoeg?

-       >Zo niet, wat moet ik daar aan doen?

Antwoord op deze vragen kan uitsluitend gegeven worden bij een persoonlijke en integrale benadering van de gehele financiële situatie van een huishouden. MijnGeldzaken.nl biedt als enige publieke platform deze mogelijkheid. De eerste implementaties via werkgevers en pensioenuitvoerders worden nu uitgevoerd. Bij de vraag ‘Wat moet ik doen?’ kan de deelnemer gebruik maken van tips die op persoonlijk niveau worden gegenereerd door het platform. Ook kan de hulp ingeroepen worden bij een netwerk van onafhankelijke adviseurs. Deze kunnen, na toestemming van de consument, meekijken in het dossier en adviseren. Dit kan volledig online en door de zelfwerkzaamheid van de consument tegen relatief lage kosten.

Financieel dashboard voor meer inzicht

MijnGeldzaken.nl maakt gebruik van professionele adviessoftware om de consument meer inzicht, overzicht en vooruitzicht te geven in de geldzaken. Via voor de consument ontwikkelde  infographics, grafieken, interactieve teksten en tips wordt een helder beeld gegeven in de toekomstige persoonlijke financiële situatie. De financiële gezondheid wordt gemeten, waarbij rekening wordt gehouden met risicoscenario’s als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Bij voorgenomen veranderingen in de persoonlijke situatie, als bijvoorbeeld korter of langer werken, kunnen de gevolgen direct bekeken worden. Ook zonder tussenkomst van een adviseur. Een huishoudboekje dat gekoppeld is aan de banken geeft de gebruiker inzicht in waar het geld aan wordt besteed en hoe dit zich verhoudt tot de normen die door Nibud zijn gesteld. Het platform geeft met deze mogelijkheden invulling aan het door de AFM gewenste financiële dashboard voor consumenten.

Adviseurs beoordeeld via Advieskeuze.nl

Advieskeuze.nl is de onafhankelijke vergelijkingssite van financieel adviseurs. Een platform dat wordt ondersteund door de Consumentenbond. MijnGeldzaken.nl had een eigen beoordelingssysteem voor adviseurs, maar heeft besloten hierin samen op te trekken met Advieskeuze.nl. Rick Wassenaar van MijnGeldzaken.nl: “Via www.MijnGeldzaken.nl willen wij consumenten een duidelijk beeld geven van de financiële situatie. Waar nodig heeft de consument de mogelijkheid om in contact te treden met een adviseur. Onafhankelijke advieskantoren zijn daarvoor aangesloten op het platform. Onze missie is om consumenten goed, onafhankelijk en betaalbaar inzicht te geven in de financiële situatie. Advieskeuze.nl richt zich op het goed opzetten van een beoordelingssysteem van adviseurs. Daarom zijn wij verheugd over deze samenwerking.”

Einde persbericht

Neemt u voor meer informatie, beeldmateriaal, toegang tot www.mijngeldzaken.nl of een interview contact op met Maarten Luiken van FinBase BV. Telefoon 033-2022007 of email Maarten.Luiken@MijnGeldzaken.nl

Over MijnGeldzaken.nl

MijnGeldzaken.nl is in drie jaar ontwikkeld door FinBase BV (geregistreerd bij de AFM), een private onderneming zonder enige verbondenheid met een financiële instelling. Oprichters van FinBase zijn bedrijfseconoom drs. Maarten Luiken en financieel planner en docent drs. Rick Wassenaar. Wassenaar ontving in 2010 de onderscheiding financieel planner van het jaar. FinBase BV heeft als doel consumenten meer inzicht te geven in de persoonlijke financiële situatie en gedegen onafhankelijk financieel advies voor iedereen betaalbaar te maken. Het platform heeft koppelingen met banken en Mijnpensioenoverzicht.nl.

Over Advieskeuze.nl

Advieskeuze.nl is het platform waarop financiële dienstverleners hun bedienings-concepten, tarieven en medewerkers gratis kunnen presenteren. Consumenten kunnen de ervaring met hun financieel adviseur delen door een review te geven. De 100% onafhankelijkheid, de betrouwbare informatie en de authenticiteit van reviews staan voorop bij Advieskeuze.nl. De Consumentenbond ondersteunt het initiatief volledig en krijgt op termijn een meerderheidsbelang, waarmee de onafhankelijkheid van Advieskeuze.nl is geborgd. Inmiddels zijn 3.800 advieskantoren (40%) actief en heeft Advieskeuze.nl ruim 30.000 klantreviews verzameld.


Deel dit artikel